Island

Island se pyšní jedním z nejčistějších vzduchů na světě, což je klíčové pro čistotu vody při jejím vzniku.Voda odpařující se nad deštnými pralesy Jižní Ameriky směřuje díky rotaci a vzdušným proudům k severnímu pólu.Čistý přírodní led vzniká z padajícího sněhu, který se tvoří v atmosféře z vodních par.

Voda, která mrzne v atmosférických výškách a mění se ve sníh, přijímá během tohoto procesu kyslík. Vysoké množství rozpuštěného kyslíku se tak stává přirozenou součástí vody, což není pro evropské vody zcela běžné.

Dešťové kapky mrznoucí ve sněhové vločky dopadají na sopečnou půdu Islandu. Zde byla voda zamrznuta tisíce let a postupně pod tlakem dalších sněhových vloček měnících se v nepropustný led klesala stěnou mohutného ledovce až k sopečnému podloží, kde přirozeným vlivem teploty zemské kůry začala tát.

Voda

Ledovce přirozeně odtávají ze spodních vrstev, které jsou staré 30 00090 000 let. Led sám o sobě minerály neobsahuje. Island má jedinečné geologické podloží vytvořené pohybem litosférických desek a sérií sopečných erupcí.

Z geologického hlediska je Island velmi mladá pevnina, kde se potkává evropská a americká litosférická deska, se všemi sopečnými a geotermálními následky, které to s sebou přináší. Voda z přirozeně odtávajících ledovců prochází přirozenou filtrací přes čediče, tufy, obsidián, ryolity nebo pemzu. Takovéto složení „filtračních“ desek neexistuje na jiném míst na Zemi. Tyto horniny dávají ledovcové vodě nasládlou chuť a předurčují vysoké pH. Díky těmto faktor m je chuť ledovcové vody z Islandu nezaměnitelná.

Ledovce

Kolem 11% rozlohy Islandu je tvořeno ledovci, kterých je 269 nejrůznějších druhů: ledovcové masy, jeskyně, splazy, horské ledovce, ledovcové vodopády, řeky a jezera… Největší ledovcovou masou je Vatnajökull s rozlohou 8 300 km2, která se rovná rozloze všech evropských ledovců dohromady. V pořadí rozlohy následuje Langjökull (950 km2), Hofsjökull (923 km2), Mýrdarsjökull (600 km2) a Drangajökull (200 km2). Island má více než 300 letou historii vědeckých pozorování. Jakékoli dobrodružství na ledovcích si vyberete, bude nadpozemským a nezapomenutelným zážitkem.